Auto & Motorrijschool Dirk

1780 Wemmel Kaasmarkt 17
02/460.51.58

Privacybeleid 
Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.


1. Algemeen
Deze policy is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van je gegevens door Rijschool Dirk. Deze policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de Rijschool Dirk-website(s). In deze policy lees je onder andere hoe wij met je omgaan over informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast lees je in dit document informatie over hoe je inzage in je gegevens kan krijgen en hoe je je gegevens kan (laten) wijzigen of verwijderen.

2. Welke gegevens verzamelen we?
Onder persoonsgegevens verstaan we de gegevens die op jou als identificeerbare natuurlijke persoon betrekking hebben. De persoonsgegevens die Rijschool Dirk verzamelt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die je zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en die wij verkrijgen door je gebruik van onze website(s) en/of diensten. Meer informatie over het verzamelen van gegevens via onze website(s) vind je in onze cookie policy. Verder gaat het ook over de persoonsgegevens die je ons overmaakt via andere kanalen zoals onder andere per telefoon, via antwoordformulieren, contractdocumenten en dergelijke meer. Tot slot verzamelen we ook gegevens via externe kanalen zoals adressenbeheerders, om actief nieuwe doelgroepen te kunnen bereiken. Met deze mensen nemen we vervolgens contact op, waarna zij de mogelijkheid krijgen om hun gegevens na te kijken, te verbeteren, te wijzigen of ze niet meer te laten gebruiken.

3. Waarom en hoe verzamelen we deze gegevens?
In de eerste plaats gebruiken wij je persoonsgegevens voor de uitvoering en afhandeling van je contact(en) en overeenkomsten met de Rijschool Dirk (inschrijving voor en deelname aan opleidingen of projecten, enzovoort). Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens gebruiken om je te informeren over onze (nieuwe) producten en diensten, promoties en speciale acties waarvan wij denken dat die je kunnen interesseren. Alle gegevens die wij verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze producten en diensten, promoties en speciale acties beter af te stemmen op je persoonlijke behoeften. Verder kunnen wij je persoonsgegevens gebruiken om onze diensten, promoties en speciale acties op te volgen, te evalueren en blijvend te verbeteren, onder andere in het kader van algemene of specifieke marktonderzoeken. Tot slot kunnen we je gegevens ook voor statistische doeleinden gebruiken. Hierbij geldt dat we niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden verwerken. Sommige gegevens bewaren we bijvoorbeeld alleen voor facturatie en om een gevraagde dienst te leveren, terwijl we andere gegevens gebruiken om het gebruik van onze websites te analyseren en te verbeteren.
Je krijgt altijd de vrije keuze om je gegevens al dan niet op te geven. We informeren je daarbij steeds duidelijk op voorhand en voor welk doel je je gegevens opgeeft. Wij houden je gegevens nauwkeurig en accuraat bij, en niet langer dan noodzakelijk voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven. Dat betekent dat we je persoonsgegevens na je laatste interactie met Rijschool Dirk gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen. Als je e-mails ontvangt omdat je je daarvoor hebt aangemeld, zoals bij digitale nieuwsbrieven, dan blijf je die ontvangen totdat je je hiervoor afmeldt. Transactiegegevens (gegevens met betrekking tot de koop/verkoop van een product) moeten in veel gevallen om fiscale redenen langer worden bewaard.
Wij handhaven altijd een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

4. Wat zijn je rechten?
Je beschikt ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens. Zo heb je een kosteloos recht op inzage, correctie en schrapping van je gegevens. Je kan ook verzet aantekenen tegen het combineren van je persoonsgegevens tot een profiel. Tot slot kan je ons ook vragen om je gegevens die in ons bezit zijn digitaal te bezorgen. Om deze rechten uit te oefenen, moet je een duidelijk schriftelijk verzoek (brief of e-mail) richten aan Rijschool Dirk via de algemene contactgegevens waarin duidelijk staat wat je wenst te weten, te corrigeren, te wissen of te ontvangen. Indien je geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten wilt ontvangen, kan je je op elk moment, zonder motivatie en kosteloos uitschrijven. Je kan dat doen door contact op te nemen via onze algemene contactgegevens of door in de promotiemailings of digitale nieuwsbrieven te klikken op de uitschrijflink.
Met deze policy proberen wij je duidelijkheid en transparantie te bieden.

5. Beheer van je gegevens
Je persoonsgegevens worden verzameld en beheerd door Rijschool Dirk, Kaasmarkt 17 - 1780 Wemmel. Binnen Rijschool Dirk zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. Je gegevens kunnen ook worden verzameld en verwerkt door onze verwerkers. Dat zijn de personen die in onze opdracht onze databases en websites beheren en/of hosten. Zij hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak. Op eenvoudig verzoek kan je een overzicht krijgen van deze verwerkers.

6. Overdracht aan derde partijen
Op geen enkel moment verkopen of verhuren we je gegevens aan externe organisaties, ondernemingen of personen. We beschouwen je gegevens als vertrouwelijke informatie. Bij sommige initiatieven bieden we je bij inschrijving wel de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van acties van één of meerdere van de externe partners van dat initiatief. In dat geval moet je daar je expliciete toestemming voor geven.
Voor een aantal initiatieven doen wij ook een beroep op een externe verwerker. De externe verwerker beheert dan een database die gelinkt is aan de Rijschool Dirk-database. De externe verwerker verbindt er zich toe om de gegevens vertrouwelijk en op een veilige manier te behandelen, volledig in overeenstemming met deze policy. We leggen dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid.

7. Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Rijschool Dirk
Kaasmarkt 17 - 1780 Wemmel
info@rijschooldirk.be
Cookies 
Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf verwijderen of cookies af te wijzen  vooraleer deze geïnstalleerd wordt. Voor meer informatie hieromtrent, vragen wij u de instructies van uw internetbrowser te consulteren.
Analytics 
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Disclaimer 
U hebt het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.). is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met Rijschool Dirk via het contactformulier.
Rijschool Dirk behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.
Indien U de intellectuele rechten of andere rechten van Rijschool Dirk of derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt u zich ertoe Rijschool Dirk of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van een inbreuk hierop.

Openingsuren

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag

14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
10:00 - 12:00

Contact

Rijschool Dirk
Kaasmarkt 17 - 1780 Wemmel
02/460.51.58
Email
info@rijschooldirk.be