+32 475 738 593
www.motoropleiding.be

Centrum Motoropleiding Dirk

Bochtenstage Ardennen

Archive
  Voor iedereen die zich de basisopleiding (Advanced) verder wenst te vervolmaken. Iedereen die interesse heeft in een leerrijke, interessante dag defensief motorrijden in de Ardennen.

  Dagindeling :

  07:30 tot 08:30 uur :
  Ontbijt en kennismaking met de cursisten, (vanaf 07:45 uur) korte briefing en invullen van de nodige documenten (afstand van verhaal).

  08:30 tot 09:30 uur :
  Rit in groepsverband - richting Ardennen.

  09:30 tot 12:15 uur :
  Technische rit langsheen prachtige wegen, leren verschillende stuur- en remtechnieken op maat van de verschillende motoren waarmee gereden wordt. We zoeken naar de ideale (veilige) rijlijn. Hiervoor hanteren we het model van de 4 K's om veilig en vlot bochten te nemen. Kijken, Klaar, Kantelen en Krachtopbouw.

  12:15 tot 13:15 uur
  Lunchpauze

  13:15 tot 17:00 uur :
  Bijsturen waar nodig en eerste evaluatie. Verderzetting van de technische rit met aandacht voor het rijden in groepsverband.
  Indien de omstandigheden het toelaten worden bepaalde situaties gefilmd en deze nadien te bespreken met als doel de individuele rijtechnieken/rijlijnen te verbeteren.

  Prijs : € 195 (incl. ontbijt & lunch)
 • Fill out my online form.

Cadeaubon

Op zoek naar het ideale cadeau voor een motorrijder? Ken je iemand die wel blij zou zijn met een motoropleiding initiatie? Bestel dan de cadeaubon en schenk een training!

Beschik je over een cadeaubon …
Klik hier
 • Fill out my online form.
 • Even geduld online form.
Algemene voorwaarden
 • De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig motorrijbewijs
 • De instructeurs zijn door CMD of motorrijschool Dirk aangesteld.
 • Het is de deelnemer niet toegestaan een duorijder mee te nemen zonder de toestemming van CMD.
 • Bij bestemming is de duorijder onderworpen aan de algemene voorwaarden en wordt hij/zij aanzien als deelnemer.
 • Door inschrijving van de deelnemer/cursist, doet hij/zij afstand van ieder beroep op gerechtelijk verhaal op CMD - Rijschool Dirk of een door CMD / Rijschool Dirk aangestelde medewerker/instructeur.
 • Voor schadegevallen en ongevallen ontstaan voor, tijdens of na de opleiding wijst CMD / Rijschool Dirk iedere verantwoordelijkheid of verplichting af met betrekking tot iedere schade aan personen, materiaal of andere …
 • De deelnemer / cursist : duopassagier zijn volledig verantwoordelijk voor door hen, direct of indirect veroorzaakte schade of ongeval, voor overtredingen van wettelijke voorschriften of ter plaatse geldende voorschriften of reglementen.
 • De deelnemer / cursist / duopassagier zal nimmer CMD / Rijschool Dirk of haar instructeurs aansprakelijk stellen voor enige actie of nalatigheid door hun begaan.
Annulatievoorwaarden
Annuleringsvoorwaarden
Bij annulatie meer dan 14 dagen voor aanvang  van de opleiding zal het inschrijvingsgeld worden terugbetaald en zal er een administratieve onkost worden aangerekend van 30 €
 
Annulatie
minder dan 14 dagen voor aanvang van de cursus of bij afwezigheid is er geen terugbetaling mogelijk.  Er zal geen terugbetaling gebeuren gezien de hoge werkingskosten.
 
In uitzonderlijke gevallen en dit in samenspraak met CMD kan er een financiële tegemoetkoming gebeuren of kan er een nieuwe opleiding gevolgd worden bij CMD op een latere datum.
© motoropleiding.be
Original design by DS