+32 475 738 593
www.motoropleiding.be

Centrum Motoropleiding Dirk

Voor de professionele motorrijder

Archive

Voor de professionele motorrijder

CMD heeft door de jaren heen verschillende motoropleidingen voor beroepsdoeleinden ontwikkeld :

- Motorinstructeurs
- Motorexaminatoren
- Motorambulanciers
- ….

Deze opleidingen op maat kunnen in combinatie met de sliptraining georganiseerd worden.


Voor meer info kan u steeds contact opnemen met CMD.

Recyclageopleiding voor Politie

CMD biedt basisopleidingen en doorgedreven recyclageopleidingen aan voor motorrijders van de politie. De opleiding wordt in samenspraak uitgewerkt.
Enkele thema’s die wij in het verleden succesvol aanboden aan verschillende politiezones:
 • Verhoogde rijvaardigheden gecombineerd met veilig rijden op de openbare weg
 • Vlot en veilig rijden in stedelijke omgeving
 • Risico’s specifiek voor de motorfiets herkennen en hoe hierop correct anticiperen
 • Nadenken over risico’s eigen aan motorrijden en welke risico’s accepteer je tijdens de uitoefening van je opdracht?
 • Inhaaltechnieken specifiek voor motorrijders
 • Bochtentechnieken tijdens Ardennenstage
 
Deze opleidingen worden op maat uitgewerkt en kunnen in combinatie met de sliptraining georganiseerd worden (met uitzondering van de Ardennestage).
 
Voor meer info kan u steeds contact opnemen met CMD.

Algemene voorwaarden
 • De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig motorrijbewijs
 • De instructeurs zijn door CMD of motorrijschool Dirk aangesteld.
 • Het is de deelnemer niet toegestaan een duorijder mee te nemen zonder de toestemming van CMD.
 • Bij bestemming is de duorijder onderworpen aan de algemene voorwaarden en wordt hij/zij aanzien als deelnemer.
 • Door inschrijving van de deelnemer/cursist, doet hij/zij afstand van ieder beroep op gerechtelijk verhaal op CMD - Rijschool Dirk of een door CMD / Rijschool Dirk aangestelde medewerker/instructeur.
 • Voor schadegevallen en ongevallen ontstaan voor, tijdens of na de opleiding wijst CMD / Rijschool Dirk iedere verantwoordelijkheid of verplichting af met betrekking tot iedere schade aan personen, materiaal of andere …
 • De deelnemer / cursist : duopassagier zijn volledig verantwoordelijk voor door hen, direct of indirect veroorzaakte schade of ongeval, voor overtredingen van wettelijke voorschriften of ter plaatse geldende voorschriften of reglementen.
 • De deelnemer / cursist / duopassagier zal nimmer CMD / Rijschool Dirk of haar instructeurs aansprakelijk stellen voor enige actie of nalatigheid door hun begaan.
Annulatievoorwaarden
Annuleringsvoorwaarden
Bij annulatie meer dan 14 dagen voor aanvang  van de opleiding zal het inschrijvingsgeld worden terugbetaald en zal er een administratieve onkost worden aangerekend van 30 €
 
Annulatie
minder dan 14 dagen voor aanvang van de cursus of bij afwezigheid is er geen terugbetaling mogelijk.  Er zal geen terugbetaling gebeuren gezien de hoge werkingskosten.
 
In uitzonderlijke gevallen en dit in samenspraak met CMD kan er een financiële tegemoetkoming gebeuren of kan er een nieuwe opleiding gevolgd worden bij CMD op een latere datum.
© motoropleiding.be
Original design by DS