Programma 's voor bijscholingen instructeurs houder van Brevet IV

Archive
CMD organiseert programma 's voor bijscholingen instructeurs houder van brevet IV.

Programma 1 : Cursus risicoherkenning bij kandidaat motorrijders
Programma 2 : Cursus doorgedreven motorbeheersing met (anti-)sliptraining
Programma 3 : Cursus verhoogde rijvaardigheid (expert) en motorbeheersing in functie van de motorinstructeur
Programma 4 : Bochtenstage Ardennen

De opleidingen zijn erkend door het MOW voor motorinstructeurs houder van brevet IV.
Deze opleidingen kunnen doorgaan (in groep) vanaf 3 deelnemers.

Voor prijzen en verdere info gelieve contact op te nemen met Dirk De Clercq - info@motoropleiding.be
 • Cursus risicoherkenning bij kandidaat motorrijders
  Deze doorgedreven motortraining vindt plaats in een theorielokaal, op een afgesloten oefenterrein, en de openbare weg. Deze training bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte.

  Doelgroep
  Deze opleiding is gericht naar instructeurs brevet IV en examinatoren categorie A.

  Leerdoelstelling
  Deze opleiding omvat drie complementaire luiken. Op het einde van de opleiding bezitten de instructeurs kennis, inzichten en vaardigheden die ze kunnen gebruiken tijdens de motorrijlessen.

  Programma
  We starten de opleidingsdag met een duidelijke briefing over de doelstelling van de training en maken de nodige praktische afspraken. De opleiding is zo opgebouwd dat de verschillende onderdelen die te maken hebben met veilig motorrijden samenvallen zodat de deelnemende instructeurs efficiënt en bewust de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden kunnen integreren tijdens het geven van motoropleidingen.
  De
  theoretische uiteenzetting bevat een analyse van motorongevallen en werkvormen rond risico’s specifiek aan motorrijden. Om gepaste werkvormen aan te bieden is het noodzakelijk om de belangrijkste risicofactoren en oorzaken van zware en dodelijke ongevallen bij motorrijders in België te kennen. We maken hiervoor gebruiken van de MOTAC studie (BIVV) dat specifiek risicogedrag bij motorongevallen identificeerde. De lesgever onderzoekt met de deelnemende motorinstructeurs hoe deze risico’s in de lessen op het private terrein en de openbare weg aan bod kunnen komen. Een basis van verkeerspsychologische en theoretische concepten wordt hierbij ter ondersteuning aangeleerd met tot doel lage en hogere ordevaardigheden met elkaar te leren verbinden in de rijopleiding op maat van de leerling.
  Op het
  afgesloten oefenterrein analyseren we manoeuvres gericht op rijvaardigheden in functie van veilig motorrijden. In een groepsvorming worden de manoeuvres als opstap genomen om de didactiek van het aanleren van technische vaardigheden in de diepte te analyseren. Hierbij worden alle technische en didactische aspecten constructief in vraag gesteld in functie van veiligheid en een optimale voertuigbeheersing. De instructeur zal op deze manier zijn eigen lespraktijk in vraag stellen en bewuster lesgeven in functie van veiligheid en risicobeheersing.
  Op de
  openbare weg richten we ons op het herkennen van risico’s op de openbare weg en analyseren we het rijgedrag van de deelnemende instructeurs. Tijdens een rit op de openbare weg maken de lesgevers filmopnames van de deelnemende instructeurs vanop de motor tijdens het rijden. De filmpjes worden gemaakt met actiecamera’s gemonteerd op de motorfiets met bediening aan het stuur. We gebruiken het beeldmateriaal om concreet en in detail feedback te geven. De beelden worden op groot scherm geprojecteerd wat de mogelijkheid biedt om in groep eventuele risico’s te bespreken en didactische werkvormen te zoeken om deze bij de kandidaat motorrijder tijdens de rijopleiding te behandelen. We maken voldoende tijd om in groep na te denken over de risicofactoren waaraan motorrijders worden blootgesteld. Deze risico’s bevinden zich op de verschillende niveaus van de GDE matrix. Op een begrijpbare manier analyseren we de risico’s en zoeken we naar mogelijkheden om beginnende motorrijders deze inzichten mee te geven tijden de motorrijlessen.
  Iedere instructeur krijgt op het einde van de lesdag een persoonlijke evaluatie.

  Lesgevers
  Om een kwalitatieve en persoonlijke begeleiding te garanderen werken we maximum met 4 cursisten per instructeur. De instructeurs verbonden aan Centrum Motoropleiding Dirk volgen meermaals zelf zowel intern als extern trainingen om op een correcte didactische wijze motortrainingen aan te bieden.

  Goedkeuring MOW
  De opleiding is door de Vlaamse overheid goedgekeurd als erkende bijscholing voor punt 2. De opleiding telt mee voor de jaarlijkse verplichte bijscholing voor 8-aantal opleidingsuren.
 • Cursus doorgedreven motorbeheersing met (anti-)sliptraining
  Deze doorgedreven motortraining vindt plaats op een afgesloten oefenterrein, een specifieke locatie voor het (anti-)slipgedeelte en de openbare weg .
  Deze training bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. We besteden aandacht aan rijtechnieken en risicoherkenning in dagelijkse verkeerssituaties.

  Doelgroep
  Deze opleiding is gericht naar instructeurs brevet IV en examinatoren categorie A.

  Leerdoelstelling
  De instructeurs krijgen inzicht in de eigen rijtechnieken en de feiten en fabels van ABS-systemen. Daarnaast heeft de instructeur op het einde van de opleiding een rugzak vol met inzichten over veilig rijden met de motor op de openbare weg en kan de deelnemende motorinstructeur de kennis op een begrijpbare manier overbrengen aan beginnende motorrijders.

  Programma
  We starten de opleidingsdag met een duidelijke briefing over de doelstelling van de training en maken de nodige praktische afspraken. Nadien volgt een theoretische uiteenzetting over specifieke rijtechnieken en risicosituaties eigen aan rijden met een motorfiets.

  Op een afgesloten oefenterrein zetten we de theorie om in praktijk. De rijvaardigheden van de deelnemers worden geanalyseerd en we bespreken de voorafgaande fases die nodig zijn om een beginnende motorrijder de correcte rijtechnieken aan te leren.

  Het gedeelte (anti-)sliptraining vindt plaats op een afgeschermde locatie en wordt uitgevoerd met omgebouwde slipmotoren die voorzien zijn van steunwieltjes om valpartijen te vermijden. Hierdoor kunnen we op een veilige wijze de marges van zowel voor- als achterrem overschrijden en ervaren we de gevolgen van een verkeerd gebruik. We flirten met de grens van grip en slip en ervaren de werking van ABS in extreme omstandigheden. We leren onze motorfiets in deze extreme omstandigheden te controleren en op een correcte manier de controle te bewaren van de motor.

  Nadien volgt een rit op de openbare weg waarbij de lesgevers filmopnames maken van de instructeurs vanop de motor tijdens het rijden. De filmpjes worden gemaakt met actiecamera’s gemonteerd op de motorfiets met bediening aan het stuur. We gebruiken het beeldmateriaal om concreet en in detail feedback te geven. De beelden worden op groot scherm geprojecteerd wat de mogelijkheid biedt om in groep eventuele risico’s te bespreken en didactische werkvormen te zoeken om deze bij de kandidaat motorrijder tijdens de rijopleiding te behandelen.

  We maken voldoende tijd om in groep na te denken over de risicofactoren waaraan motorrijders worden blootgesteld. Deze risico’s bevinden zich op de verschillende niveaus van de GDE matrix. Op een begrijpbare manier analyseren we de risico’s en zoeken we naar mogelijkheden om beginnende motorrijders deze inzichten mee te geven tijden de motorrijlessen.

  Iedere instructeur krijgt op het einde van de lesdag een persoonlijke evaluatie.

  Lesgevers
  Om een kwalitatieve en persoonlijke begeleiding te garanderen werken we maximum met 4 cursisten per instructeur. De instructeurs verbonden aan Centrum Motoropleiding Dirk volgen meermaals zelf zowel intern als extern trainingen om op een correcte didactische wijze motortrainingen aan te bieden.

  Goedkeuring MOW
  De opleiding is door de Vlaamse overheid goedgekeurd als erkende bijscholing voor punt 3. De opleiding telt mee voor de jaarlijkse verplichte bijscholing voor 8 opleidingsuren.
 • Cursus verhoogde rijvaardigheid (expert) en motorbeheersing in functie van de motorinstructeur
  Voor wie?

  Deze opleiding is gericht op instructeurs motorfiets Brevet IV

  Deze cursus richt zich hoofdzakelijk op het maximaal beheersen van je motor op hoog niveau .
  Het optimaal beheersen van je motor heeft als resultaat dat de focus voor 100 % naar het gebeuren op de weg kan gaan.
  Deze intensieve training heeft als doelstelling één worden met je motor , onze motor wordt als het ware een verlengde van ons zelf.

  In de lesopbouw gaan we stapsgewijs werken aan de 3 basispijlers van de motorcontrole nl. T ( Tractie ) K (Kijktechniek ) en Z ( actieve zithouding ) en dit aan de hand van oefeningen die we ook perfect kunnen toepassen in het verkeer op de openbare weg.
  Systematisch wordt de moeilijkheidsgraad ook opgetrokken, maar steeds in functie van wat de cursist kan verwerken.
  De lesopbouw gebeurt in samenspraak met de cursist en is een wisselwerking tussen instructeur en deelnemer.
  Cursus wordt gegeven met max. 4 deelnemers
  Hierbij een oplijsting van de lesitems die mogelijk worden behandeld. Dit is uiteraard steeds in functie van het niveau van de deelnemer en kan gewijzigd worden.

  - Individuele evaluatie van de cursist aan de hand van een zelfanalyse ( theoretische en praktische kennis van het motorrijden )
  - Korte herhaling van basisoefeningen T-K-Z
  - Trage motorbeheersing in verschillende omstandigheden
  - Toepassen van verschillende remtechnieken in functie van verschillende situaties / snelheden .
  - Noodremmingen aan verschillende snelheden met analyse v.d. toegepaste technieken.
  - Bespreking van het nut (de relevantie ) van het uitwijkmanouvre
  - Noodremming met afwijking van de rijlijn
  - Noodremming in bocht
  - Bespreking van het ontkoppelingsmoment in verschillende situaties
  - Actieve zithouding
  - Risicoperceptie – gevaarsherkenning op de motorfiets
  - Optioneel : rit in functie van risicoperceptie met nabespreking
  - Basisprincipe van correcte bochttechniek


  Indien je regelmatig rijdt met duorijder is het zeker interessant om samen met duorijder deze cursus te volgen. Duorijder wordt actief betrokken tijdens de cursus.

  Duur van de cursus : 7u

  Opleiding goedgekeurd voor de volgende punten :
  – Punt 2 – Punt 3
 • Bochtenstage Ardennen
  Voor wie?

  Deze opleiding is gericht op instructeurs motorfiets Brevet IV

  Programma :

  Deze doorgedreven rijvaardigheidstraining heeft plaats in de Belgische – en Luxemburgse Ardennen.
  Tijdens deze training zal er veel aandacht worden besteed aan defensieve bochtentechniek.

  De cursus start met een theoretisch gedeelte (PPP) waar we uitvoerig de bochtentechniek bespreken
  - Ideale rijlijn t.o.v. de veilige rijlijn.
  - Plaats op de openbare weg.
  - Rijlijnen in functie van zicht en ruimte
  - Risicoperceptie

  De instructeurs krijgen een variatie van bochten voorgeschoteld gaande van ruime snelle bochten tot dichtdraaiende haarspeldbochten.

  Iedere cursist rijdt regelmatig als kopman en op regelmatige tijdstippen wordt er even gestopt voor een korte evaluatie en bijsturing indien nodig .
  De cursisten worden regelmatig gefilmd (indien geen bezwaar) en de beelden worden dan ook gebruikt tijdens de bijsturing en evaluaties.

  Op regelmatige tijdstippen wordt er gestopt om de cursist te evalueren en bij te sturen.
  Er wordt extra aandacht geschonken aan risicoperceptie.(gevaar herkenning)
  Voor de aanvang krijgt de groep een theoretische uiteenzetting met betrekking tot de specifieke rijtechnieken die zullen worden toegepast.

  Een persoonlijke begeleiding en opvolging wordt verzekerd aangezien het max. aantal cursisten is beperkt tot 4 deelnemers per instructeur.

  Een persoonlijke evaluatie per cursist is voorzien op het einde van de dag.

  Goedgekeurd voor volgende punten : Punt 3
Algemene voorwaarden
 • De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig motorrijbewijs
 • De instructeurs zijn door CMD of motorrijschool Dirk aangesteld.
 • Het is de deelnemer niet toegestaan een duorijder mee te nemen zonder de toestemming van CMD.
 • Bij bestemming is de duorijder onderworpen aan de algemene voorwaarden en wordt hij/zij aanzien als deelnemer.
 • Door inschrijving van de deelnemer/cursist, doet hij/zij afstand van ieder beroep op gerechtelijk verhaal op CMD - Rijschool Dirk of een door CMD / Rijschool Dirk aangestelde medewerker/instructeur.
 • Voor schadegevallen en ongevallen ontstaan voor, tijdens of na de opleiding wijst CMD / Rijschool Dirk iedere verantwoordelijkheid of verplichting af met betrekking tot iedere schade aan personen, materiaal of andere …
 • De deelnemer / cursist : duopassagier zijn volledig verantwoordelijk voor door hen, direct of indirect veroorzaakte schade of ongeval, voor overtredingen van wettelijke voorschriften of ter plaatse geldende voorschriften of reglementen.
 • De deelnemer / cursist / duopassagier zal nimmer CMD / Rijschool Dirk of haar instructeurs aansprakelijk stellen voor enige actie of nalatigheid door hun begaan.
Annulatievoorwaarden
Annuleringsvoorwaarden
Bij annulatie meer dan 3 dagen voor aanvang  van de opleiding zal het inschrijvingsgeld worden terugbetaald en zal er een administratieve onkost worden aangerekend van 30 €
 
Annulatie
minder dan 3 dagen voor aanvang van de cursus of bij afwezigheid is er geen terugbetaling mogelijk.  Er zal geen terugbetaling gebeuren gezien de hoge werkingskosten.
 
In uitzonderlijke gevallen en dit in samenspraak met CMD kan er een financiële tegemoetkoming gebeuren of kan er een nieuwe opleiding gevolgd worden bij CMD op een latere datum.

GDPR Privacy Policy

General Data Protection Regulation (GDPR)

Op 25 mei 2018, is de Europese GDPR van kracht gegaan.  Dit heeft enkele gevolgen in verband met het verzamelen, bijhouden en verspreiden van persoonlijke data. Hoe wij om gaan met uw gegevens kun je hieronder lezen.

Privacyverklaring
Centrum Motoropleiding Dirk (verder CMD benoemt) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.
In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om
jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. CMD houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Als CMD zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
  CMD - Centrum Motoropleiding Dirk
  Zetel : Dynastiestraat 81 - 1982 Elewijt
  Oefenterrein : Drinkeling 17 - 1780 Brussegem GSM : 0475 738 593
  info@motoropleiding.be
  Waarom verwerken wij persoonsgegevens
  Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden :
 • om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten (uitvoering overeenkomst);
 • om actieve klanten over gelijkaardige producten te informeren via direct marketing (gerechtvaardigd belang);
 • het versturen van nieuwsbrieven, thematische mailings en uitnodigingen (toestemming betrokkene);
 • Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken :
 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
  De direct marketing settings en de inschrijving op onze nieuwsbrief kan je uiteraard ook steeds 
  zelf beheren in je profiel.  Bij elke nieuwsbrief die je krijgt kun je je ook uitschrijven als je dat wenst.
  Op onze website(s) gebruiken we
  geen cookies om u te tracken.

  Verstrekking aan derden
  De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 
  Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken,
  tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 
  Tevens kunnen wij persoonsgegevens
  delen met derden indien jij ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van
  minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn
  CMD bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.

  Beveiliging van de gegevens
  Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:
 • alle personen die namens CMD van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 • Jouw rechten omtrent je gegevens
  Je hebt recht op inzage en recht op correctie of, in bepaalde gevallen, verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. 
  Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je
  contact met ons kan opnemen. Om jouw identiteit te controleren, vragen wij je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
  Tevens kan je
  bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Klachten
  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

  Wijziging privacyverklaring 
  CMD kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 24/12/2019.
  © 2021 motoropleiding.be
  Original design by DS

  Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden.
  Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons privacyverklaring . Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan.