+32 475 738 593
www.motoropleiding.be

Centrum Motoropleiding Dirk

Opleiding motorinstructeur - Brevet IV

Archive
Misschien heb je interesse om van je hobby je beroep of bijberoep te maken?

Om te kunnen werken als motorinstructeur in een officieel staatserkende motorrijschool dient men in het bezit te zijn van het brevet IV. Dit brevet bekomt men na geslaagd te zijn in de brevetexamens die door de overheid (MOW Mobiliteit) worden georganiseerd.

De examens tot het bekomen van het brevet IV bestaan uit:

*Een schriftelijke en mondelinge proefbetreffende :
 • theoretische kennis van de verkeersveiligheid.
 • motormechaniek, -techniek, -elektriciteit.
 • *Een behendigheidsproef op een terrein buiten het verkeer.
  *Een modelles en ondervraging over de bij de les toegepaste onderwijsmethode.

  De modelles wordt gegeven op privé-terrein en op de openbare weg.

  Kandidaten die slagen in het theoretisch en mondeling examen (deel 1) kunnen indien gewenst reeds starten als (stagiair) instructeur in de rijschool om zo de nodige ervaring op te doen.(max. 2 jaar).
  Om toegang te hebben tot dit examen moet de kandidaat een
  specifieke 4-daagse motoropleiding volgen in een door de Minister of zijn gemachtigde erkend opleidingscentrum.

  De inschrijvingen voor deze 4-daagse opleiding gebeuren via Edulogia. (Het Vlaams kennis- en expertisecentrum voor mobiliteitseducatie)
  Algemene voorwaarden
  • De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig motorrijbewijs
  • De instructeurs zijn door CMD of motorrijschool Dirk aangesteld.
  • Het is de deelnemer niet toegestaan een duorijder mee te nemen zonder de toestemming van CMD.
  • Bij bestemming is de duorijder onderworpen aan de algemene voorwaarden en wordt hij/zij aanzien als deelnemer.
  • Door inschrijving van de deelnemer/cursist, doet hij/zij afstand van ieder beroep op gerechtelijk verhaal op CMD - Rijschool Dirk of een door CMD / Rijschool Dirk aangestelde medewerker/instructeur.
  • Voor schadegevallen en ongevallen ontstaan voor, tijdens of na de opleiding wijst CMD / Rijschool Dirk iedere verantwoordelijkheid of verplichting af met betrekking tot iedere schade aan personen, materiaal of andere …
  • De deelnemer / cursist : duopassagier zijn volledig verantwoordelijk voor door hen, direct of indirect veroorzaakte schade of ongeval, voor overtredingen van wettelijke voorschriften of ter plaatse geldende voorschriften of reglementen.
  • De deelnemer / cursist / duopassagier zal nimmer CMD / Rijschool Dirk of haar instructeurs aansprakelijk stellen voor enige actie of nalatigheid door hun begaan.
  Annulatievoorwaarden
  Annuleringsvoorwaarden
  Bij annulatie meer dan 14 dagen voor aanvang  van de opleiding zal het inschrijvingsgeld worden terugbetaald en zal er een administratieve onkost worden aangerekend van 30 €
   
  Annulatie
  minder dan 14 dagen voor aanvang van de cursus of bij afwezigheid is er geen terugbetaling mogelijk.  Er zal geen terugbetaling gebeuren gezien de hoge werkingskosten.
   
  In uitzonderlijke gevallen en dit in samenspraak met CMD kan er een financiële tegemoetkoming gebeuren of kan er een nieuwe opleiding gevolgd worden bij CMD op een latere datum.
  © motoropleiding.be
  Original design by DS